Změny v časopisu Slévárenství

Vážení odběratelé časopisu Slévárenství,

 

rádi bychom Vás informovali o změnách týkajících se časopisu Slévárenství. Časopis Slévárenství má registrovanou ochrannou známku a je majetkem Svazu sléváren ČR. Rozhodnutím představenstva Svazu sléváren ČR bude časopis opět vydáván Svazem sléváren ČR tak, jako tomu bylo s  nedávnou krátkou výjimkou již dlouhou řadu let.   

Posláním časopisu nadále zůstává informovat slévárenskou veřejnost o nových poznatcích z oboru, jejichž cenným zdrojem jsou i informace od Vás. Chceme, aby se čtenáři, tj. především pracovníci sléváren, dozvídali o situaci či možnostech z pohledu Vás, našich dodavatelů surovin, zařízení či služeb pro slévárenskou výrobu. Zamýšlenou změnou v budoucím zaměření časopisu je jeho větší příklon k praxi.

Časopis Slévárenství bude vydáván čtvrtletně. První číslo bude zaměřeno na pokročilé výrobní technologie. Těžištěm dalšího čísla bude ekonomika a produktivita slévárenské výroby. Následující čísla ročníku budou tematicky věnována výrobě železných odlitků a výrobě neželezných odlitků. Kromě tematicky orientovaných textů bude v jednotlivých číslech místo pro zkušenosti a příklady z praxe, kvalitu, projektovou podporu, informace o nových zařízeních a metodách apod. V každém čísle bude dostatečný prostor pro Vaši inzerci.

Vydavatelem časopisu bude Svaz sléváren České republiky, Technická 2/2896, 616 00 Brno IČ 44990863.

Cena inzerce je obdobná jako v předchozích letech. Přebíráme závazky inzercí jednotlivých společností, které si předjednaly zveřejnění inzerátů na rok 2021. Inzerci včetně předjednané prosím objednávejte nebo potvrzujte mailem, telefonicky nebo dopisem.  slevarenstvi@svazslevaren.cz, nebo svaz@svazslevaren.cz , telefon: 603 476 942

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň i v této obtížné době a těšíme se na další spolupráci.