O svazu

O Svazu

Svaz sléváren České republiky byl založen v roce 1990

Je profesní a zaměstnavatelskou organizací sdružující 

  • slévárny
  • modelárny 
  • obchodní organizace 
  • školy s technickým zaměřením 

Svaz sléváren ČR je členem: 

C.A.E.F - The European Foundry Association
(Committee of Associations of European foundries)
Hansaallee 203
40549 Düsseldorf
Germany
www.caef.eu

Hlavní činnosti Svazu sléváren ČR 

  • ekonomika oboru
  • zaměstnavatelské vztahy, pracovní síla
  • ekologie
  • prezentace oboru, benchmarking a zahraniční vztahy
  • společenské aktivity

Podrobný popis činností Svazu sléváren ČR je uveden v Programovém prohlášení.

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.spcr.cz