Veřejná podpora

Veřejná podpora přijatá Svazem sléváren ČR z operačního programu Zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR - CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010876

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatelů.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Název výzvy: Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR
Zkrácený název projektu: Svaz sléváren - vzdělávání II
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010876

Doba trvání: červen 2019 až prosinec 2021