Veletrhy a semináře

Slévárenská ekologická konference

Svaz sléváren ČR pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu SLÉVÁRENSKOU EKOLOGICKOU KONFERENCI.

Motem jsou :  Dopady revize BAT na integrovaná povolení sléváren.

Konference se uskuteční 15. května 2024 ve Velké zasedací místnosti Mimisterstva průmyslu a obchodu v Praze, Na Františku 32, od 9:00 hodin.

Veletrh CAST-FORGE STUTTGART

Veletrh Cast-Forge Stuttgart se uskuteční ve dnech 4. - 6. června 2024.

Více než 400 společností umožní nahlédnout do světa odlitků a výkovků / firmy
zabývající se dalším zpracováním předvedou svou odbornost
Situace na trhu v oblasti odlitků a výkovků se dynamicky vyvíjí a vytváří pro firmy
stále nové výzvy. Zároveň se otevírají nové šance, například díky vzrůstající potřebě
vysoce kvalitních součástí. A přesně o to jde na CastForge. Kromě sléváren
a kováren předvedou od 4. do 6. června 2024 svou odbornost také četné firmy
zabývající se dalším zpracováním.

V současné době je na CastForge 2024 přihlášeno více než 400 společností, jejichž
cílem je udržování a navazování obchodních vztahů. Mimo jiné četné firmy zabývající
se dalším zpracováním, které nabízejí řešení na míru a kvalitní možnosti obrábění.
Aktuální situace na trhu jim nabízí velkou šanci.

O veletrhu CastForge
Jako odborný veletrh se CastForge zaměřuje na odlitky a výkovky a jejich obrábění.
Toto oborové setkání se koná ve veletržním areálu ve Stuttgartu každé dva roky
a umožňuje prezentaci celého spektra výkonů. Mezinárodní výrobci odlitků
a výkovků a vysoce specializovaní obráběči se sejdou s průmyslovými nákupčími
z oblasti výroby strojů a zařízení, pohonné techniky, výroby čerpadel a hydraulických
systémů a výroby užitkových vozidel.
Souběžně s CastForge se na výstavišti Messe Stuttgart koná SurfaceTechnology
GERMANY. Návštěvnice a návštěvníci získají se svou vstupenkou na CastForge volný
vstup na tento veletrh.
Další informace na www.castforge.de

Společná expozice na veletrhu EUROGUSS 2024

 

 

Vážení členové,

dovolte, abychom vás informovali o přípravách účasti na veletrhu tlakového lití EUROGUSS, který se koná 16. - 18. ledna 2024 v Norimberku.

Na základě doporučení Svazu sléváren je veletrh EUROGUSS zařazen do seznamu oficiálních účastí ČR Ministerstva průmyslu a obchodu. Stejně jako na minulých ročnících bude na veletrhu EUROGUSS organizována společná expozice českých firem. Veletrh je zařazen do kategorie B, což znamená, že MPO zajistí výstavní plochu a stavbu expozice, finančně se firma podílí úhradou registračního poplatku spoluvystavovatele, který činí u veletrhu EUROGUSS 1365 EUR. Dále si zajištuje sama dopravu a ubytování. Více informací na webu MPO, v sekci „České oficiální účasti“.

Kapacita výstavní plochy je omezena! Zájemci se mohou hlásit na MPO nebo kontaktovat zastoupení veletržní společnosti v ČR, kontakt viz níže.

Na posledním ročníku veletrhu, v roce 2022, představilo své novinky odbornému publiku 638 vystavovatelů, během tří dnů přicestovalo na akci 11 tisíc návštěvníků. EUROGUSS poskytuje ideální prostředí, kde se zájemci mohou dozvědět o novinkách a trendech a diskutovat o nich.

Zajímáte-li se o účast na veletrhu EUROGUSS, ať již na společné expozici s MPO nebo na samostatném stánku, kontaktujte zastoupení pořadatele v ČR, společnost PROveletrhy, Ing. Naďu Lichte, info@proveletrhy.cz, tel.: 775 663 548. Další informace k veletrhu: www.euroguss.de

Veletrh Zuliefermesse a Intec Lipsko 2023

Od dnešního dne do 10. března probíhá v německém Lipsku veletrh strojírenských subdodávek Zuliefermesse a Intec.
Česká repoblika zde má mimo jiné své zastoupení v podobě české oficiální účasti podpořené MPO. Na společném stánku 
se představuje 8 českých společnosrí spolu s asociací, které v rámci exportní podpory MPO využily této příležitosti
ke své prezentaci. Přejeme všem vystavovatelům úspešná jednání a spoustu nových exportních příležitostí.

Další informace z veletrhu můžete najít na následujícím odkaze

www.czechexhibitors.cz

Veletrh GLOBAL INDUSTRIE 2023


Pozvánka k účasti na veletrhu GLOBAL INDUSTRIE 2023

Zveme vás k účasti na veletrhu GLOBAL INDUSTRIE 2023, který se koná v termínu 7. – 10. 3. 2023 na výstavišti EUREXPO v Lyonu.
Mezinárodní veletrh Global Industrie se řadí mezi největší strojírenské veletrhy v Evropě. Tato akce spojuje čtyři strojírenské veletrhy: Midest, Smart Industries, Industrie Lyon a Tol Expo pod jednou střechou. 50 000 návštěvníkům z řad odborné veřejnosti se představí 2 500 vystavovatelů z více než 50 oborů na ploše 100 000 m2.
Využijte projekty agentury CzechTrade:
Malé a střední podniky mohou využít podpory v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OPPIK - program Marketing. Lze čerpat podporu až do výše 80 000 Kč při 50% participaci. Lze vystavovat jak na společném pavilonu CzechTrade, tak i na samostatné expozici.
Více informací o projektu včetně kontaktů a přihlášky:  
https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/global-industrie-2023-novumm-2023_006n

Velké podniky zve pařížská kancelář CzechTrade k účasti na společné expozici spolu s nabídkou servisních služeb. Více informací včetně kontaktu a přihlášky:
https://www.czechtrade.cz/getattachment/kalendar-akci/archiv-akci/2023/3/global-industrie-2023-(midest)/Pozvanka-Global-Industrie-2023.pdf

Podrobnější informace o veletrhu: https://global-industrie.com/en/home
Podrobné oborové členění a plánek veletrhu: https://global-industrie.com/en/zones
Informace také na Zastoupení francouzských veletrhů – Active Communication s.r.o. – info@francouzskeveletrhy.cz - +420 222 518 587

Prezentace z Ekonomické slévárenské konference

Dne 21. září 2022 se v Praze konala Ekonomická slévárenská konference pořádaná Svazem sléváren ČR ve spolupráci s ČSOB.

Svými příspěvky se prezentovali pan M. Jurečka, MPSV, ministr, E. MUřický, MPO, náměstek ministra. Za ČSOB vysoupili J. Bureš a J. Tomaštík. Za Svaz 

sléváren ČR a CAEF J. Hlavinka.

Prezentace najdete v příloze

/storage/2022-10-10-14-51-52Ekonomika ve víru energetické krize.pdf

/storage/2022-10-10-15-02-04Prezentace_NM Muřický_Ekonomická slévárenská konference_21_9_2022.pdf

/storage/2022-10-10-15-02-40Slevárenská výroba ČR Ekonomická konference Praha 21092022.pdf

/storage/2022-10-10-15-03-39ČSOB EU centrum_Svaz sléváren_21092022.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMICKÁ SLÉVÁRENSKÁ KONFERENCE

Svaz sléváren ČR ve spolupráci s ČSOB pořádá dne 21. září 2022 Ekonomickou slévárenskou konferenci.

Svaz sléváren ČR ve spolupráci s ČSOB Vás zve na

„Ekonomickou slévárenskou konferenci “

Dne:     21. září 2022                    

Čas:     10.00 –13.00 h

Místo:  ČSOB - Radlická 333/150, Praha 5, budova NHQ (starší budova blíže k metru)

Program:

10.00  –   10.10            Zahájení, přivítání hostů                                                                     

10.10  –   10.30            Ekonomické ukazatele (ČR, EU, výhledy)                               J.Bureš ČSOB

10.30  –   11.00            Problematika zaměstnanosti a flexibilita na trhu práce       M.Jurečka MPSV

11.00  –   11.30            Podpora průmyslu a slévárenství z pohledu MPO               E.Muřický MPO

11.30  –   11.45             Diskuse

11.45  –   12.00             Cofee break    

12.00  –   12.15             Slévárenská produkce EU, ČR                                               J. Hlavinka CAEF

12.15  –   12.30             Dopady krize na slévárenství, situace v ČR                          J. Hlavinka SSČR

12.30  –   12.45             Nové dotační tituly pro slévárny                                         J.Tomaštík ČSOB

12.45                             Diskuse

13.00                             Ukončení jednání                                                                   

 

 

Srdečně Vás zvou:

                 Jakub Tomaštík, M.A.                                                                      Ing. Josef Hlavinka

           Ředitel, ČSOB EU Centrum                                                           výkonný ředitel Svazu sléváren ČR

 

 

 

 

 

 

Veletrh GIFA - NEWCAST

Ve dnech 12.6. 2023 - 16. 6. 2023 se uskuteční veletrh GIFA - NEWCAST v Düsseldorfu.

Na veletrhu budeh vidět opět to nejlepší ze slévárenského oboru. Kdo chce vidět veškeré novinky, které umí slévárenství nabídnout, veletrh navštíví.

Aby slévárenství mělo budoucnost, je nutné investovat do nových technologii a zvyšovat efektivitu a produktivitu práce a nadále minimalizovat dopady tohoto odvětví na životní prostředí.

Naše účast se uskuteční za podpory MPO ČR.

Veletrh Messe Lipsko

Ve dnech 2. 3. 2023 - 4. 3. 2023 se koná Veletrh Messe LIpsko . Byla schválena podpora od MPO pro účastníky z ČR.

Zuliefermesse 2023: ve výstavních halách v Lipsku opět naživo

Přípravy na další ročník veletrhů Intec a Zuliefermesse zdárně pokračují: osvědčená dvojice strojírenských veletrhů se bude konat od 7. do 10. března 2023 na výstavišti v Lipsku. V kalendářním roce 2023 se bude jednat o první důležitou událost roku pro oblast výrobních technologií v kovoobrábění a subdodavatelský průmysl v Evropě.

Kvůli koronavirové pandemii se poslední ročník tradičního veletržního dua mohl konat pouze jako virtuální akce – a přestože Intec a Zuliefermesse dokázaly přesvědčit i digitálním formátem, očekávání spojená s návratem tradičního prezenčního formátu jsou velká. "Naše digitální akce pomohla udržet dialog mezi průmyslem, vědou a obchodem. Naši vystavovatelé a partneři nám však jasně signalizují: živý dojem z nových produktů, stejně jako osobní, profesionální informační výměnu na veletrzích prostě v dohledné budoucnosti nahradit nelze," říká Markus Geisenberger, jednatel společnosti Leipziger Messe. "Jsme velmi rádi, že příští ročník Intec a Zuliefermesse opět promění naše výstaviště v inovativní pracovní stůl. V roce 2023 budou naše veletrhy prvním významným průmyslovým místem setkání pro výrobní technologie v kovoobrábění a pro subdodavatelský průmysl v Evropě."

Úspěšný koncept veletrhu bude pokračovat

V březnu 2023 bude na lipském výstavišti pozornost zaměřena na špičkové výrobky, nové technologie a inovativní vývoj napříč branží kovoobráběcího i subdodavatelského průmyslu. "Pokračujeme v osvědčeném a úspěšném konceptu intec a Zuliefermesse a dále jej rozvíjíme s ohledem na potřeby průmyslu. Věnujeme se aktuálním, důležitým tématům, která naše vystavovatele a návštěvníky intenzivně zaměstnávají v jejich každodenní práci. Rostoucí digitalizace a robotizace, udržitelná výroba efektivně využívající zdroje a výzvy v oblasti náboru mladých talentů v tom hrají hlavníroli," uvádí nová projektová ředitelka veletrhů Intec a Zuliefermesse, Ulrike Lange, která má ve společnosti Leipziger Messe dlouholeté zkušenosti s vedením b2b veletrhů.

Tradiční veletrh ale s digitálním přesahem

Intec a Zuliefermesse 2023 budou opět plně ve znamení živého veletržního dění ve výstavních halách. Vedle toho ale na účastníky veletrhu čeká digitální nabídka, která doplňuje standardní prezenční akci a nabízí další přidanou hodnotu. Například   na webových stránkách Intecu a Zuliefermesse se objeví nový, rozsáhlý vystavovatelský a produktový svět, ve kterém se návštěvníci budou informovat o novinkách před, během a po veletrhu a samozřejmě naleznou kontakty na vystavující společnosti.

Buďte u toho s finanční podporou

Veletrhy Intec a Zuliefermesse jsou osvědčenou adresou i pro české exportéry, firmy z Česka tvoří významnou skupinu zahraničních vystavovatelů. Vítanou pomocí je v tomto ohledu možnost získání finanční podpory na účast na veletrhu Zuliefermesse 2023 ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které na návrh Svazu sléváren ČR na tomto veletrhu organizuje oficiální expozici České republiky. České firmy se tak veletrhu mohou účastnit za velice výhodných finančních podmínek, což je v dnešní nákladově napjaté době obzvláště zajímavé.

Veletrh ELMIA

Za oficiální účasti České republiky proběhne ve dnech 15.11. 2022 - 17. 11. 2022 veletrh ELMIA ve Švédsku.

ELMIA SUBCONTRACTOR je největší veletrh strojírenských
subdodávek v severní Evropě. Mezi nejvíce poptávané produktové kategorie patří
svařované konstrukce, přesně obráběné díly, zpracování plechů, hliníkové
odlitky, odlitky z šedé a tvárné litiny, oceli, zápustkové a volně kované
výkovky, lisované a vstřikované plastové díly, nástroje a formy a sub sestavy z
výše uvedených komponentů.

Veletrh FONDEX

Ve dnech 4 .10. 2022-7. 10. 2022 se účastníme Velethu FONDEX na Výstavišti Brno.

Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX je stálicí brněnského veletržního kalendáře. Koná se zde již od roku 1972, dnes jako třetí největší specializovaný slévárenský veletrh na světě a jednoznačně nejvýznamnější na středoevropském trhu. Minulého ročníku se zúčastnilo 55 firem z 10 zemí, z toho více než polovina byla ze zahraničí.

FOND-EX je místem, kam si zástupci sléváren a modeláren z celého regionu přijíždějí prohlédnout nové stroje a zařízení a seznámit se s progresivními technologiemi a materiály. Z této pozice plyne vysoký podíl zahraničních účastníků.

FOND-EX se koná souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem a dalšími technologickými veletrhy IMT, WELDING, PROFINTECH a PLASTEX.

V letošním roce se zúčastní : ASK CHemicals Czech s.r.o., H-GLOST s.r.o., Hüttenes Albertus CZ s.r.o., Alucast s.r.o., Junker Industrial Equipment s.r.o., WÖHR CZ s.r.o.

Dne 5. října 2022 ve 13 hodin proběhne prezentace firmy ASK CGHemicals Czech s.r.o. Místo konání: BVV, pavilon E, 1. poschodí, sál S2.

Srdečně Vás zveme.

VELETRH GLOBAL INDUSTRIE PARIS 2022


 

 

 

Ve dnech 17.5. - 20. 5. 2022 se koná v Paříži kontraktační veletrh GLOBAL INDUSTRIE, na který byl jako host pozván ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Svazu sléváren ČR.
Byl požádán, aby v rámci veletrhu vystoupIL s informacemi o Svazu sléváren ČR, o činnosti svazu a výhledu do budoucna.
O své účasti bude informovat členy na webových stránkách Svazu sléváren ČR a v časopise Slévárenství, který vydáváme.

Našim členům můžeme nabídnout bezplatnou vstupenku na veletrh GLOBAL INDUSTRIE 2022:

https://globalindustrie2022.site.calypso-event.net/visiteur/global.htm?Deconnect=Y&codepromo=GIRTC

 

Pozvánka HANNOVER MESSE 30.5.2022-2.6.2022

POZVÁNKA NA VELETRH HANNOVER MESSE 2022

 

 

Vážení členové,

dovolte, abychom Vás pozvali k návštěvě veletrhu HANNOVER MESSE, který se uskuteční od 30. 5. do 2. 6. 2022 na výstavišti Hannoveru.

Na základě naší spolupráce s pořadatelem veletrhu můžeme našim členům nabídnout vstupenku zdarma, tu si zajistíte po registraci e-kodu: 1d5f3 na webových stránkách: https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration/

Po tříleté pauze se veletrh HANNOVER MESSE opět vrací do veletržních hal a témat, o kterých je nutno diskutovat je více než kdy dříve. Deset veletržních hal obsadí téměř 2500 vystavovatelů z celého světa. Pro vstup na výstaviště již neplatí žádná protipandemická opatření!

Dva roky pandemie a válka na Ukrajině trvale zatěžují globální ekonomiku orientovanou na růst. Až dosud byla globalizace zárukou rostoucí mezinárodní prosperity, ale již během pandemie se uzavřely hranice a přerušily dodavatelské řetězce. S válkou na Ukrajině se přidala energetická krize. O tom, jaký dopad bude mít tento vývoj na světovou ekonomiku ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a jaké technologie lze využít k řešení těchto výzev, budou ve dnech 30. května až 2. června v Hannoveru diskutovat vystavovatelé veletrhu HANNOVER MESSE se zástupci politiky, hospodářství a vědy.

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Jeho nosné téma „Průmyslová transformace“ spojuje výstavní oblasti Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Logistics, Engineered Parts & Solutions, Global Business & Markets a Future Hub. Mezi hlavní témata patří digitální platformy, průmysl 4.0, bezpečnost IT, CO2 neutrální výroba, umělá inteligence, lehké konstrukce a logistika 4.0. Program doplňují konference a fóra.

V případě dotazů k veletrhu neváhejte kontaktovat výhradní zastoupení v ČR společnost PROveletrhy, info@proveletrhy.cz

 

HANNOVER MESSE 30.5.2022-2.6.2022

HANNOVER MESSE 2022 – společná expozice s CzechTrade


Vážení členové svazu sléváren,
dovolte, abychom Vás informovali o aktuálních přípravách veletrhu HANNOVER MESSE, který se uskuteční na živo na výstavišti v Hannoveru v termínu 30. 5. - 2. 6. 2022.

Pořadatel pokrčuje pilně v přípravách tohoto největšího strojírenského veletrhu, který musel být již podvakrát zrušen.

Veletrh HANNOVER MESSE je zařazen do dotačního projektu NOVUMM. Malé a střední podniky (MSP) mohou na sovu účast získat finanční podporu, která činí max. 80.000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů).
Pod záštitou agentury CzechTrade je na veletrhu organizována společná expozice. Společná expozice je koncipována obdobně, jak tomu bylo v minulosti. CzechTrade objedná výstavní plochu a dodavatel (stavitel a organizátor expozice) zajistí výstavbu stánku (vybavení, grafiku, zázemí, kuchyňku). 

V případě zájmu o účast neváhejte kontaktovat pracovnici CzechTrade paní Pacákovou jaroslava.pacakova@czechtrade.cz, nebo zástupkyni veletržní správy paní Naďu Lichte, info@proveletrhy.cz

 

EUROGUSS NORIMBERK 2022

8. – 11.června 2022, EUROGUSS 2022, Norimberk – Pořadatel počítá se tím, že veletrh na výstavišti proběhne, pokračuje v přípravách dle plánu. Závaznou přihlášku plochy by mělo MPO poslat nejpozději koncem června, máme tedy ještě dosti času.

Přípravy veletrhu EUROGUSS 2022 vrcholí!


EUROGUSS se po dvou turbulentních letech vrací opět do Norimberku. V termín 8. – 11.června 2022 představí odborníci na lití pod tlakem své novinky a inovace.
Jako již tradičně bude představena ucelená nabídka od strojů a zařízení, přes procesy a nástroje, formy a příslušenství až po slévárny a doprovodné technologie. V tuto chvíli (konec října) je přihlášeno 540 vystavovatelů a obsazeny jsou 4 výstavní haly.


Velký počet přihlášek jen potvrzuje to, že touha po osobním setkání je veliká. Některé významné firmy dokonce zvětšily výstavní plochu oproti roku 2020. Na veletrhu se vedle německých firem představí nejvíce vystavovatelů z Itálie, Turecka, Španělska a Rakouska. Česká republika je zastoupena 14 vystavovateli, samozřejmě nechybí ani Svaz sléváren a společná oficiální účast pod záštitou MPO ČR.


Bohatý doprovodný program se soustředí na téma: „úspěšně a udržitelně do budoucnosti“. Nabídne soutěže, přednášky a již tradiční Druckgusstag (Den lití pod tlakem). 
V případě zájmu o více informací kontaktujete oficiální zastoupení Norimberské veletržní společnosti v ČR, spol. PROveletrhy s.r.o., info@proveletrhy.cz.

2021

Mezinárodní strojírenský veletrh

s ohledem na aktuální vývoj epidemické situace a průběh očkování byla provedena změna kalendáře plánovaných akcí ve 2. pololetí roku s cílem konání Mezinárodního strojírenského veletrhu/Transport a Logistika/ENVITECH v termínu 8.–12. listopadu 2021. Změna byla konzultována s partnerskými svazy a klíčovými vystavovateli.
Lze předpokládat, že ve druhé polovině roku se dostaví výsledky vakcinační strategie a dojde k postupnému návratu k normálnímu životu. Věříme, že posunutí termínu zvyšuje možnosti jeho konání a Vám umožní přípravu účasti na veletrhu za jistějších podmínek. Nový termín byl stanoven s ohledem na svátky zesnulých v sousedních zemích a nekoliduje s žádnou významnou oborovou akcí v zahraničí. Očekáváme, že bude umožněno přeshraniční cestování a bude možná mezinárodní účast vystavovatelů i návštěvníků.
S posunem termínu do listopadu dochází i k úpravě podmínek účasti tak, aby byl pro vystavovatele vytvořen dostatečný časový prostor pro přípravu účasti. Nový termín pro podání přihlášek za zvýhodněných podmínek byl stanoven do 30. června 2021.

2020

14. – 16.ledna 2020, EUROGUSS 2020, Norimberk – veletrh zaměřený na technologie lití pod tlakem, na základě doporučení Svazu sléváren ČR je zařazen do oficiálních účastní MPO ČR, kategorie B. Na veletrhu je organizována společná expozice českých firem. Více informací na www.euroguss.de/en

16. - 18.června 2020, CastForge 2020, Messe Stuttgart – nový veletrh je místem setkání nabídky a poptávky a představuje celý hodnotový řetězec průmyslu od odlitých a kovaných polotovarů, přes obrábění, až po finální produkty. V letošním roce je na základě doporučení Svazu sléváre ČR zařazen do oficiální účasti MPO ČR, kategorie C. Více informací na https://www.messe-stuttgart.de/castforge/

2019

7. - 11. října 2019, Mezinárodní strojírenský veletrh, Veletrhy Brno - hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu.
V roce 2019 se souběžně s MSV konají i veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH.

25. - 29. června 2019, GIFA, METEC, THERMPROCESS a NEWCAST, Düsseldorf - mezinárodní specializované veletrhy slévárenství, metalurgie, techniky tepelného zpracování a slévárenských odlitků. Více informací na www.gifa.com a www.newcast.com

5. - 8. února 2019, Zuliefermesse, Lipsko - uznávaný mezinárodní odborný veletrh subdodávek, dílů, modulů a technologií. Více informací na www.zuliefermesse.de

2018

16. – 18.ledna 2018, EUROGUSS 2018, Norimberk – veletrh zaměřený na technologie lití pod tlakem, na základě doporučení Svazu sléváren ČR je zařazen do oficiálních účastní MPO ČR, kategorie B. Na veletrhu je organizována společná expozice českých firem. Více informací na www.euroguss.de/en

5. - 7.června 2018, CastForge 2018, Messe Stuttgart – nový veletrh je místem setkání nabídky a poptávky a představuje celý hodnotový řetězec průmyslu od odlitých a kovaných polotovarů, přes obrábění, až po finální produkty. Více informací na https://www.messe-stuttgart.de/castforge/

1. -5.října 2018 MSV, FONDEX, Brno – Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX je stálicí brněnského veletržního kalendáře. Koná se zde již od roku 1972, dnes jako třetí největší specializovaný slévárenský veletrhem na světě a jednoznačně nejvýznamnější na středoevropském trhu. Více informací na  http://www.bvv.cz/fond-ex/

13.- 16.listopadu 2018, ELMIA Subcontractor 2018, Jönköping, Švédsko - veletrh se zaměřením pouze na strojírenské subdodávky v severní Evropě. Produktové kategorie: svařované konstrukce, přesně obráběné díly, zpracování plechů, hliníkové odlitky, odlitky z šedé a tvárné litiny, oceli, zápustkové a volně kované výkovky, lisované a vstřikované plastové díly, nástroje a formy a sub sestavy z výše uvedených komponentů. https://www.elmia.se/en/subcontractor/

2017

 • 7. – 10. března 2017, Zuliefermesse, Lipsko 
 • 24. – 28. dubna 2017, Hannover Messe 
 • 17. – 18. května 2017, Stainless 2017, Brno – www.stainless2017.com
 • 21. – 24. června 2017, METEF, Verona, Itálie
 • 9. – 13. října 2017, MSV – 59. mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, vice info na www.bvv.cz/msv/msv-2017/
 • 14. – 17. listopadu 2017, Veletrh ELMIA, Jönköping, Švédsko, vice info na www.elmia.se/...bcontractor/

2016

 • 12. – 14. ledna 2016, EUROGUSS 2016, Norimberk
 • 3. – 7. října 2016, Veletrh FONDEX, Brno
 • 8. – 11. listopadu 2016, Veletrh ELMIA, Jönköping, Švédsko

2015

 • 24. – 27. února 2015, "Z" – Zuliefermesse, Lipsko
 • 13. – 17. dubna 2015, Hannover Messe, Hannover
 • 5. – 6. května 2015, STAINLESS 2015, Brno
 • 15. – 19. června 2015, Achema 2015, Frankfurt
 • 16. – 20. června 2015, Veletrh New Cast, Messe Düsseldorf