Zaměstnávání cizinců

V příloze předáváme základní informace k projektům Ministerstva průmyslu a obchodu, které se týkají zaměstnávání cizinců

- Režim ostatní státy (Mongolsko, Filipíny, Srbsko) - středně a nízko kvalifikovaní uchazeči

- Projekt Ukrajina a Indie - vysoce kvalifikovaní uchazeči

- Režim Ukrajina