Vyšel časopis Slévárenství č. 1-2/2019

Tematické zaměření: 8. Holečkova konference

Obsah čísla a další informace k časopisu

www.casopis-slevarenstvi.cz