Registr praxí

 

Předáváme informace o existenci a činnosti Registru praxí
____________________________________________________________

Dobrý den,

Registr praxí je nezisková organizace, která usiluje o standardizaci a zkvalitňování praxí pro studenty. Je to místo, kam student přijde, hledá-li praxi v oboru, nebo něco, čím získá cenné zkušenosti pro svůj kariérní růst, což je jistý rozdíl oproti doménám jako jobs.cz a jiné, kam studenti chodí hledat vyloženě jistý přivýdělek. V současnosti je  zaregistrováno přes 4500 studentů, avšak je nespočet dalších, kteří každodenně stránkou projdou, ale s registrací čekají. My chceme, aby praxe byla k co největšímu prospěchu všem zúčastněným stranám, a to tedy jak poskytovateli takové praxe tak studentovi. Tedy mimo bezplatnou inzerci takových nabídek všem poskytovatelům praxí nabízíme i spoustu cest k tomu, jak praxi zefektivnit.

Vytváříme řadu projektů zaměřených na motivaci studenta pro to, aby z něj firma získala naprosté maximum, a aby se studentovi praxe natolik líbila, že v dané společnosti bude chtít případně i zůstat. Jako jeden z příkladů uvádím tzv. evaluační formuláře, které obsahují několik bodů, které musí student splnit, a za které bude následně ohodnocen. Tyto body si sama určuje společnost, protože ona sama ví nejlépe, jaké lidi chce ve společnosti zaměstnávat. Takové hodnocení se studentovi pak zaeviduje v Registru a případně se jím může v budoucnu prokázat. Student má tak pocit, že praxe, kterou vykonal, není jen razítkem v indexu, ale opravdu mu může pomoci. A pro firmu má takový student přínos v tom směru, že vzhledem k následnému ohodnocení, se student bude chtít zapojt na maximum.

Dalším velice efektivním motivačním modulem je certifikace takto získaných praxí. Od nového akademického roku přidáváme do políčka vyhledávání praxe, filtr “certifikovaná praxe”, která studentovi vyfiltruje jen ty společnosti, které certifikát nabízejí. Společnosti tak mají možnost odlišit se od těch ostatních - “necertifikovaných”. Certifikát má několik úrovní, kterých student může dosáhnout (v podstatě tak, jako znáte z jazyků), a podle kterých si firma dokáže lépe představit znalosti daného studenta.

Máme také své facebookové stránky, kam pravidelně přidáváme nejrůznější příspěvky. Také firmám nabízíme možnost sepsat článek o tom, proč je dobré pracovat zrovna tam, napsat příběhy z praxí jiných apod. Sledovanost našich stránek je okolo 2 000 lidí, proto články na facebookových stránkách můžou hledání vhodného praktikanta velice usnadnit. Zde je odkaz k těmto stránkám https://www.facebook.com/centrumpraxi/

V příloze se nachází stručný informační leták k Registru praxí pro lepší představu naší činnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat:

Martin Štorkán                                             Andrea Badajová                                                            
za Registr praxí                                            koordinátorka Registru praxí
+420 604 343 274                                        +420 725 511 038
www.studentske-praxe.cz