Přeměna odpadů na zdroje

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá již třetí ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Přihlásit se můžete do konce března 2019.

Dejme novou šanci druhotným surovinám. To je motto již 3. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou v rámci osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Soutěž je určena pro výrobní podniky, stavební firmy, provozovatele služeb, obcím, městům a dalším orgánům veřejné správy, také žákům a studentů všech typů škol a mimoškolních zařízení. Příjem soutěžních projektů, prací a návrhů byl zahájen a potrvá do 31. března 2019.

Zodpovědné a udržitelné využívání surovinových zdrojů, které máme jako lidstvo k dispozici, se stalo nutností. Nelze se vyhýbat zodpovědnosti za způsob, jakým užíváme limitované přírodní zdroje. Jedním z pilířů surovinové politiky je tedy i odpovědné uvažování o tom, jak co nejefektivněji se surovinami zacházet a jak je udržet v hodnotovém řetězci co nejdéle.

Každým rokem se soutěže zúčastňuje stále více firem a škol s řadou zajímavých projektů, které ukázaly kreativitu a nápaditost ve využívání druhotných surovin v různých oborech podnikání a studia. Je to důkaz, že český průmysl, obce, města i vzdělávací instituce si umí rychle osvojit nové směry v různých oblastech a poskytnout tak příklady dobré praxe, jako je v tomto případě účinné využívání zdrojů.

Soutěžit o hodnotné věcné i zážitkové ceny lze celkem v 7 kategoriích. Všechny potřebné informace včetně přihlášky najdete na webu soutěže https://druhotnasurovina.mpo.cz/. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězů se bude konat dne 6.6.2019 ve Valdštejském paláci Senátu PČR.

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. Miloslava Tomiková
ved. odd. koordinace environmentálních a ekonomických strategií
Odbor průmyslové ekologie
T +420 224 853 483
tomikova@mpo.cz
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz


V Brně 5. 3. 2019