Nový seznam schválených samovyšetřovacích testů

Ministerstvo zdravotnictví konečně vydalo seznam samovyšetřovacích testů, které doporučuje pro použití ve firmách. Původní seznam, který čítal 778 testů, ministerstvo proškrtalo na pouhých 85 položek. Aktuálně platný soupis doporučených testů, které mají výjimku pro použití laickou veřejností do 30. června, najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví.