Novinky

Prezentace firem na XXIII. valné hromadě Svaz sléváren ČR

V rámci valné hromady proběhla prezentace firmy Respect a.s. a Profisort Industrial s.r.o. V příloze najdete prezentace těchto firem.

Více

Usnesení XXIII. valné hromady Svazu sléváren ČR

Mandátová komise konstatuje, že XXVIII. Valná hromada Svazu sléváren ČR,konaná dne 9.dubna 2019, je usnášeníschopná. I. Valná hromada Svazu sléváren schvaluje: 1. Zprávu o činnosti Svazu sléváren ČR od VH 20182. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku Svazu sléváren ČR za rok 20183. Rozpočet Svazu...

Více

Všechny aktuality