Čestní členové

Ing. Josef Sedlák, Csc.  
Jaroslav Pajr  
Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz
VŠB – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz