Co je nového ve svazu

Vyšel časopis Slévárenství č. 11-12/2018

Tematické zaměření: Ekonomika a marketing Obsah čísla a další informace k časopisu www.casopis-slevarenstvi.cz

Více

Nabídka zaměstnání ve skupině MAT Holdings – pro závod Eurac Poole LTD v Anglii na pozici Technical Manager - slévárna

Požadujeme:Ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo slévárenského směruPraxe v oboru slévárenství šedé litinyVelmi dobrá aktivní znalost angličtiny podmínkou Nabízíme:Zajímavou práci v mezinárodním slévárenském holdingu www.matfoundrygroup.comFinanční ohodnocení odpovídající náročnosti...

Více

Zaměstnávání cizinců

V příloze předáváme základní informace k projektům Ministerstva průmyslu a obchodu, které se týkají zaměstnávání cizinců - Režim ostatní státy (Mongolsko, Filipíny, Srbsko) - středně a nízko kvalifikovaní uchazeči - Projekt Ukrajina a Indie - vysoce kvalifikovaní uchazeči - Režim Ukrajina

Více

Zájezd na veletrh GIFA, NEWCAST 2019

Zájezd na veletrh GIFA, NEWCAST 2019 Srdečně vás zveme na zájezd na veletrh GIFA, NEWCAST, Düsseldorf 25. - 29. 6. 2019V případě vašeho zájmu prosíme o písemné potvrzení do 31.12.2018 na adresu svaz@svazslevaren.cz Termín zájezdu: 25. - 27. 6. 2019 Program:1. den - 25. 6. 2019: Odjezd v 7.00 hod...

Více

Registr praxí

Předáváme informace o existenci a činnosti Registru praxí____________________________________________________________ Dobrý den, Registr praxí je nezisková organizace, která usiluje o standardizaci a zkvalitňování praxí pro studenty. Je to místo, kam student přijde, hledá-li praxi v oboru, nebo...

Více

Vyšel časopis Slévárenství č. 9-10/2018

Tematické zaměření: 55. slévárenské dny - vybrané přednášky + Slévárenská ročenka 2018 Obsah čísla a další informace k časopisu www.casopis-slevarenstvi.cz

Více

FOND-EX 2018 - fotogalerie

Děkujeme všem, kteří navšítivli náš společný stánek v pavilonu Z na veletrhu FOND-EX.

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR - Režim Ukrajina

Na základě stálého nedostatku pracovníků a zájmu firem zaměstnávat zahraniční pracovníky, předkládáme v příloze aktuální dokumenty k Režimu Ukrajina. V případě zájmu naleznete další informace na: http://kzps.cz/zamestnavani-cizincu-v-cr/

Více

FOND-EX 2018

Dovolte abychom Vás pozvali na 17. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, který se uskuteční 1. - 5. října 2018 v Brně. Stánek Svazu sléváren ČR se nachází v pavilonu Z, stánek 24 Současně vás také zveme na Setkání slévačů, které proběhne 2. 10. ve 13 hod přímo na stánku Svazu sléváren ČR...

Více

VYŠEL ČASOPIS SLÉVÁRENSTVÍ Č. 7 - 8 /2018

Tematické zaměření: FOND-EX + průmysl 4.0 Obsah čísla a další informace k časopisu www.casopis-slevarenstvi.cz

Více

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Svaz sléváren České republiky, Technická 2, 616 00 Brno, IČ 44990863 (dále jen SSČR), dodržuje právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů...

Více

VYŠEL ČASOPIS SLÉVÁRENSTVÍ Č. 5-6/2018

Tematické zaměření: slévárenská zařízení Obsah čísla a další informace k časopisu www.casopis-slevarenstvi.cz

Více

Prezentace firem na XXVII. valné hromadě Svazu sléváren ČR

V rámci valné hromady proběhla prezentace firem MAUS a ADVANCED ENGINEERING s.r.o. V příloze najdete prezentace těchto firem

Více

Usnesení XXVII. valné hromady Svazu sléváren ČR

Mandátová komise konstatuje se, že XXVII. Valná hromada Svazu sléváren ČR,konaná dne 19.dubna 2018, je usnášeníschopná. I. Valná hromada Svazu sléváren schvaluje : 1. Zprávu o činnosti Svazu sléváren ČR od VH 20172. Vítězslava Ryvola členem Představenstva Svazu sléváren ČR3. Zprávu o hospodaření...

Více

Vyšel časopis Slévárenství č. 3-4/2018

Tematické zaměření: neželezné kovy Obsah čísla a další informace k časopisu www.casopis-slevarenstvi.cz

Více

CastForge 2018

Zveme Vás na veletrh CastForge, který se uskuteční 5. - 7.června 2018, Messe Stuttgart. Veletrh je místem setkání nabídky a poptávky a představuje celý hodnotový řetězec průmyslu od odlitých a kovaných polotovarů, přes obrábění, až po finální produkty. Více informací na...

Více

Pozvánka na VH

POZVÁNKA na XXVII. Valnou hromadu Svazu sléváren České republiky Termín: 19.04. 2018 v 10:00 hodMísto konání: Brno, Technické muzeum, Purkyňova 105Prezence: 9:30 – 09:50 hod.Program: 1. 10:00 – 10:10 Zahájení, schválení nového člena Představenstva 2. 10:10 – 10:15 Volba mandátové komise 3. 10:15...

Více

Nabídka zaměstnání

Více

Pozvánka na přednášku

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Zvonaři Evropy, která se koná 17.března v sokolovně v České. Bližší informace viz příloha.

Více

Vyšel časopis Slévárenství č. 1-2/2018

Rádi bychom Vás upozornili na první letošní číslo časopisu Slévárenství. Jak jsme již informovali časopis slaví v letošním roce 65 let existence.Naskytla se tak příležitost kompletně zmodernizovat jeho podobu tak, aby vyhovoval aktuálním trendům. Věříme, že se nám to povedlo a že se bude časopis...

Více