O svazu - Svaz Sléváren České Republiky
Home Aktuality Semináře Dokumenty Kalendář Vzdělávací programy Projekty Pracovní nabídky

Česká verze  Deutsche verzion  English version

O svazu

Svaz sléváren České republiky je profesní organizací sdružující slévárny, modelárny, projekční a výzkumné organizace, obchodní organizace a učňovské, střední a vysoké školy vyučující slévárenství.Slé­várenství je tradiční výrobou České republiky, která se v posledních letech modernizovala. Jsou používány pokrokové technologie, pro řízení je používána počítačová technika. Byly instalovány výkonné a po technické stránce moderní stroje, linky, agregáty a přístroje. Slévárenství plní přísné ekologické zákony. Odlitky jsou nezbytnými polotovary pro strojírenství, automobilový průmysly i stavebnictví. Bez odlitků se neobejdeme v domácnostech ani v průmyslu.V sou­časné době výroba odlitků činí 30 mld. Kč a slévárenství zaměstnává kolem 24000 pracovníků. Meziroční nárůst výroby odlitků je 12 %.Slévárenství se stalo exportním oborem, ale i nově příchozí investoři hledají v České republice kvalitní odlitky pro své finální výrobky.

Svaz sléváren České republiky je členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky, C.A.E.F. – Asociace evropských slévárenských svazů a MEGI-Sdružení slévárenských svazů a společností ve střední Evropě. Spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj a s dalšími vládními úřady a organizacemi.Pro podporu hospodářské politiky Svaz sléváren České republiky udržuje a rozvíjí mezinárodní styky, které vedou k poznání konkurenčního prostředí, propagaci českých sléváren a modeláren, vytváření optimálních podmínek pro export a import výrobků sléváren a modeláren.Svaz sléváren České republiky vyhledává a zprostředkovává informace pro domácí i zahraniční odběratele odlitků a modelů. Seznamuje členskou základnu s aktuálními nabídkami zařízení, surovin a materiálů.

Svaz sléváren České republiky zpracovává informace o výrobě odlitků a modelů v České republice a v zahraničí. Svaz sléváren vydává časopis Slévárenství, obchodně-technické katalogy a informace. Organizuje školení a semináře. Organizujeme celoživotní vzdělávání pracovníků ve slévárenství. Svaz sléváren České republiky spolupracuje s vládními orgány při tvorbě a připomínkování legislativy s odborovou ústřednou OS KOVO uzavíráme celostátní kolektivní smlouvu.

Hlavní priority činnosti Svazu sléváren:

Slévárenství v České republice zaujímá 6 až 7 místo ve výrobě odlitků v Evropské unii. Je známo svoji dobrou kvalitou odlitků a ta je také hlavním důvodem zvyšování výroby odlitků. Slévárenství je perspektivním a významným oborem průmyslové činnosti v České republice, který významně podporuje růst celé řady dalších oborů a průmyslu jako celku.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.02 sekund
Počet přístupů:
Code & design © 2006, by CZNeo > czneo.name
XHTML1.0 valid | CSS valid (using IE hacks!)
Last revision: 1. 1. 2008

Powered by texy & texyla