Novinky

Prezentace firem na XXVII. valné hromadě Svazu sléváren ČR

V rámci valné hromady proběhla prezentace firem MAUS a ADVANCED ENGINEERING s.r.o. V příloze najdete prezentace těchto firem

Více

Usnesení XXVII. valné hromady Svazu sléváren ČR

Mandátová komise konstatuje se, že XXVII. Valná hromada Svazu sléváren ČR,konaná dne 19.dubna 2018, je usnášeníschopná. I. Valná hromada Svazu sléváren schvaluje : 1. Zprávu o činnosti Svazu sléváren ČR od VH 20172. Vítězslava Ryvola členem Představenstva Svazu sléváren ČR3. Zprávu o hospodaření...

Více

Všechny aktuality